O NADAL

A árbore de Nadal

Deco

Outra vez volvemos a recorrer aos celtas para explicar unha das nosas tradicións máis arraigadas, pois parece ser que estes celtas éranche moi festeiros e tiñan a manía de celebralo todo.

Pois o dito, para celebrar o solsticio de inverno, decoraban os carballos (considerados árbores sagrados) con froitas e velas  e con elo facían un chamamento á nova vexetación e á luz do sol.

Outra versión conta que na antigüidade, os xermanos pensaban que tanto a Terra coma os Astros pendían dunha árbore xigantesca (a Divina Idrasil). As súas raíces estaban no inferno, no reino dos mortos e a súa copa no ceo, na morada dos deuses e o palacio de Odín.

Conta a lenda que no século VIII, San Bonifacio (un misionero de orixe inglesa) discutía na rexión de Hesse  (centro de Alemania), cuns druídas o valor sagrado dos carballos, en concreto o de un consagrado a Thor.  Enfadado con tal afirmación e ante a atónita mirada dos lugareños cortou o carballo e todo o que había ao seu arredor e como misión evanxelizadora plantou un abeto,  xa que representaba a vida eterna, pois as súas follas sempre estaban verdes e a súa copa apuntaba cara o ceo.  

A partir de entonces o cristianismo foi apropiándose e modificando esta tradición decorando a árbore con mazás, as cales representan o pecado orixinal, con velas en representación da luz divina, con lazos como símbolo da familia… e, como non, recordando a estrela de Belén representando a fe que nos guía cara o cristianismo.

O costume de adornar a árbore de Nadal non chegou ata o noso país ata o século XIX,  da man dunha princesa rusa, Sofía Troubetzkoy, casada co aristócrata, político e militar José Osorio, e un dos responsables da subida ao trono de Alfonso XII.

ARRANCA O CURSO 2020-2021

CURSO 2020-2021 E COVID-19:

Como todos sabemos a Organización Mundial da Saúde elevou, o pasado 11 de marzo de 2020, a situación ocasionada pola COVID-19 de emerxencia da saúde pública a pandemia.

Coa presenza, tanto no noso país como no resto do mundo, do virus da COVID-19 e tras a aparición do R.D. 463/2020, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada, quedaron suspendidas e/ou modificadas moitas actividades.

Os centros educativos teñen un papel fundamental no desenvolvemento da infancia e da sociedade en xeral. O dereito á educación e o dereito á protección da infancia deben ser unha prioridade na recuperación trala crise. Polo tanto, é de suma importancia retomar a actividade de forma progresiva nos centros, sendo fundamental tomar medidas de prevención e protección que obrigan a unha reformulación da organización dos centros escolares.

A recuperación da actividade nos centros educativos debe adaptarse, en consecuencia, ás condicións que veñen reflectidas no documento conxunto do Ministerio de Sanidade e o Ministerio de Educación e Formación Profesional do goberno de España: “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-21”.

Dende La Casa de Koli marcámonos como obxectivos:

  • Crear un entorno escolar seguro e saudable a través das medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde adaptadas a esta etapa educativa.
  • Posibilitar a detección precoz de casos e xestión adecuada dos mesmos a través de protocolos de actuación claros e de coordinación dos axentes implicados.
  • Facilitar a trazabilidade no suposto de aparición de casos sospeitosos ou confirmados da COVID-19.

En La Casa de Koli comezamos, o curso 2020-21 revisando a lexislación e a documentación dispoñible con respecto ao COVID-19, para elaborar o noso PLAN DE CONTINXENCIA.

Un Plan de Continxencia é un instrumento de xestión que permite fixar as estratexias que orientan as actividades dunha organización co fin de previr ou reducir riscos e a atención de emerxencias e rehabilitación en caso de desastres, ou simplemente imprevistos, facendo que se minimicen os danos, vítimas e perdas que poderían ocorrer a partir de fenómenos naturais e/ou tecnolóxicos. Contén, ademais un conxunto de procedementos e instrucións alternativos ás condicións operativas normais, de forma que se permita o seu funcionamento a pesares de  que algunha das súas funcións deixe de facelo por culpa dalgún incidente ou certas condicións externas alleas á propia organización.

En resume, o plan debe conter unha exposición clara das medidas e compromisos que asume a empresa ou organismo para evitar o risco de contaxio.

Dende La Casa de Koli, comprometémonos a cumprir o protocolo punto por punto e a someter a unha revisión e mellora continua o noso Plan de Continxencia co fin de devolver ao noso día a día á normalidade que lle pretende quitar este virus.

Tedes á vosa disposición o Regulamento de Réxime Interno, no que se recollen as principais directrices a seguir. Sobre calquera dúbida que teñades ao respecto podedes poñervos en contacto con nós e vola resolveremos o antes posible.

Por último, so nos queda agradecervos a vosa colaboración. SEN VOS ISTO NON SERÍA POSIBLE.

Benvid@s e Grazas!