ARRANCA O CURSO 2021-2022

CURSO 2021-22 E COVID-19

Deco

Como todos sabemos a Organización Mundial da Saúde elevou, o 11 de marzo de 2020, a situación ocasionada pola COVID-19 de emerxencia da saúde pública a pandemia.

Coa presenza, tanto no noso país como no resto do mundo, do virus da COVID-19 e tras a aparición do R.D. 463/2020, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada, quedaron suspendidas e/ou modificadas moitas actividades.

Os centros educativos teñen un papel fundamental no desenvolvemento da infancia e da sociedade en xeral. O dereito á educación e o dereito á protección da infancia deben ser unha prioridade na recuperación trala crise. Polo tanto, é de suma importancia continuar a actividade nos centros, sendo fundamental respectar as medidas de prevención e protección que obrigan á reformulación da organización dos centros escolares.

A actividade nos centros educativos debe adaptarse, en consecuencia, ás condicións que veñen reflectidas no documento conxunto do Ministerio de Sanidade e o Ministerio de Educación e Formación Profesional do goberno de España: “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-21”  e a revisión de agosto 2021 do “Protocolo de actuación para as Escolas Infantís 0-3, fronte ao Coronavirus e aplicable a Casas Niño, Puntos de Atención á Infancia, Espazos Infantís e Ludotecas”

Dende La Casa de Koli marcámonos como obxectivos:

 • Crear un entorno escolar seguro e saudable a través das medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde adaptadas a esta etapa educativa.
 • Posibilitar a detección precoz de casos e xestión adecuada dos mesmos a través de protocolos de actuación claros e de coordinación dos axentes implicados.
 • Facilitar a trazabilidade no suposto de aparición de casos sospeitosos ou confirmados da COVID-19.

En La Casa de Koli comezamos, o curso 2021-22 revisando a lexislación e a documentación dispoñible con respecto ao COVID-19, para actualizar o noso PLAN DE CONTINXENCIA.

Un Plan de Continxencia é un instrumento de xestión que permite fixar as estratexias que orientan as actividades dunha organización co fin de previr ou reducir riscos e a atención de emerxencias e rehabilitación en caso de desastres, ou simplemente imprevistos, facendo que se minimicen os danos, vítimas e perdas que poderían ocorrer a partir de fenómenos naturais e/ou tecnolóxicos. Contén, ademais un conxunto de procedementos e instrucións alternativos ás condicións operativas normais, de forma que se permita o seu funcionamento a pesares de  que algunha das súas funcións deixe de facelo por culpa dalgún incidente ou certas condicións externas alleas á propia organización.

En resume, o plan debe conter unha exposición clara das medidas e compromisos que asume a empresa ou organismo para evitar o risco de contaxio.

Dende La Casa de Koli, comprometémonos a cumprir o protocolo punto por punto e a someter a unha revisión e mellora continua o noso Plan de Continxencia co fin de devolver ao noso día a día á normalidade que lle pretende quitar este virus.

Tedes á vosa disposición o Regulamento de Réxime Interno, no que se recollen as principais directrices a seguir. Sobre calquera dúbida que teñades ao respecto podedes poñervos en contacto con nós e vola resolveremos o antes posible.

 

 

Por último, so nos queda agradecervos a vosa colaboración. SEN VOS ISTO NON SERÍA POSIBLE.

Benvid@s e Grazas

 

 

5 DE XUÑO

DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE

Deco

O 5 de xuño é a data elixida pola  ONU para celebrar o Día Mundial do Medio Ambiente, reunindo nunha plataforma global a gobernos, empresas e cidadáns en torno ao tema central do Ambiente.

Celébrase dende 1974 e cada ano un país actúa de anfitrión  (España foi no 2004 co tema O mar e os océanos e co lema:  “¡Se buscan! Mares y océanos-¿Vivos o muertos?”) .

Neste 2021 o país anfitrión é Pakistán co tema: Restauración de ecosistemas e co lema “Reimaxina, recupera, restaura”, esixindo accións urxentes para devolver a vida aos nosos ecosistemas danados.

Previr, deter e reverter este dano é unha misión global para revivir millóns de hectáreas, dende bosques ata terras de cultivo, dende a cima das montañas ata as profundidades do mar. So con ecosistemas saudables podemos mellorar o medio de vida das persoas (acceso a auga potable e alimentos), contrarrestar o cambio climático e deter o colapso da biodiversidade.

É a nosa responsabilidade, polo tanto:

 • Reduce, recicla e reutiliza (papel, plástico e outros materiais).
 • Separa o lixo orgánico do inorgánico.
 • Utiliza a auga racionalmente (cerra billas e controla fugas).
 • Aproveita a luz natural e reduce o consumo de enerxía eléctrica (apaga as luces e desenchufa o que non esteas utilizando).
 • Utiliza pilas e baterías recargables.
 • Consume froitas, vexetais e verduras que non conteñan fertilizantes nin outros produtos contaminantes.
 • Non abuses da calefacción nin do aire acondicionado.
 • Prioriza o uso da bicicleta ou camiña.
 • Planta unha árbore ou plantas silvestres.
 • Cando saias a pasear pola natureza leva unha bolsa e recolle o lixo que atopes.
 • Dona ou regala o que non necesites: roupa, libros, xoguetes …
 • Non mates insectos nin outros animais, cada un ten a súa función na natureza.
 • Ensina ás túas fillas/os que o Medio Ambiente necesita da nosa axuda e colaboración

17 DE MAIO

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

Deco

O Día das Letras Galegas celébrase dende 1963 para homenaxear a aquelas/es escritoras/es que de dalgunha maneira destacasen pola súa defensa da lingua galega.

Escóllese o 17 de maio por atribuírselle ser a data na que se publicou o primeiro exemplar de “Cantares Gallegos” de Rosalía de Castro, considerada “a primeira  obra mestra  coa que contou a literatura galega contemporánea”. A realidade é que non se sabe con exactitude cando se publicou “Cantares Gallegos”, pero o que si é certo é que o 17 de maio de 1863 Rosalía dedicoulle un exemplar á tamén poeta Fernán Caballero:

“Señora: Por ser mujer y autora de unas novelas hacia las cuales siento la más profunda simpatía, dedico a Vd. Este libro. Sirva él para demostrar a la autora de La Gaviota y de Clemencia, el grande aprecio que le profeso, entre otras cosas, por haberse apartado algún tanto, en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia, de las vulgares preocupaciones con que se pretende manchar mi país”

Cada ano a Real Academia Galega escolle a unha personalidade para ser homenaxeada,  tendo que cumprir dous requisitos: destacar pola súa creación literaria en galego e facer ao menos 10 anos dende seu pasamento.

O 2021 é o ano de  XELA ARIAS (Sarria, 1962- Vigo, 2003), que ademais dunha gran poeta,  foi editora e unha das primeiras tradutoras, á que lle debemos que moitos dos clásicos universais se poidan ler en galego.

XELA ARIAS

VIDE

Convídovos ó espectáculo de non ser para ser de todo.

Vide que vos convido

a vos ver.

Ven que te reto

a ter ver ti a ti desde ti en ti.

 

Nestes 58 anos de celebración so 5 veces a escollida foi unha muller. Vaia a nosa homenaxe para elas.

15 DE MAIO

Día Internacional da Familia

Deco

Recolle o dicionario da Real Academia Galega que FAMILIA é : “o conxunto de persoas unidas por lazos directos de parentesco, especialmente o constituído polo pai, nai e os fillos”.

 

 

Observando os roles que desempeñan mulleres e homes na sociedade actual, estudados os cambios sociais e económicos e vista a evolución das estruturas familiares de hoxe en día, cada vez menos tradicionais ou convencionais, non cabe dúbida que esta definición é atemporal e está desfasada.

Cada familia conforma un grupo moi particular, na que os lazos de sangue deixan de ter protagonismo e ceden o paso ás novas interaccións entre os seus compoñentes, á tolerancia, ao respecto e á liberdade individual de cada un dos seus membros. Polo tanto a familia tradicional (pais e fillos) desaparece para deixar emerxer a familias integradas por nais/pais solteiras/os, nais/pais do mesmo sexo, nais/pais con fillos de parellas anteriores …

 

 

O núcleo familiar é o primeiro axente socializador do ser humano, onde se dan as primeiras interaccións e se establecen os primeiros vínculos emocionais.  Cada familia transmite ás súas fillas e fillos os seus hábitos, as súas costumes, os seus valores, a súa cultura … que pouco a pouco van conformando a súa personalidade e aporta aprendizaxes básicos para a posterior inserción na vida social.

O Día Internacional da Familia foi proclamado pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas co obxectivo de aumentar o grado de concienciación acerca dos temas relacionados coa familia e fomentar os lazos familiares.

 

 

 

 

23 DE ABRIL

Día Internacional do Libro e dos Dereitos de Autor

Deco

A UNESCO fixa no 1995 esta data como Día Internacional do Libro e dos Dereitos de Autor, en honor a Cervantes, Shakespeare e Garcilaso de la Vega , falecidos (ou enterrados, no caso de Shakespeare) o 23 de abril de 1616.

Este día brinda a oportunidade de reflexionar xuntos sobre a mellor maneira de difundila cultura escrita e de permitir que tódalas persoas, homes, mulleres, nenas e nenos, accedan a ela mediante a aprendizaxe da lectura e ao apoio ao oficio da edición, das librerías, das bibliotecas e as escolas”.

Anos máis tarde (no 2001) a mesma UNESCO promove unha nova iniciativa pola que se nomea anualmente unha cidade como Capital Mundial do Libro, segundo a decisión tomada pola Unión Internacional de Editores, a Federación Internacional de Libreiros e a Federación Internacional de Asociacións de Bibliotecarios e Bibliotecas.

Todas as cidades adquiren o compromiso de promover os libros e a lectura e a organizar actividades durante todo o ano que lles corresponda.

A primeira elixida foi Madrid e para o 2021 a  Capital Mundial do Libro é Tiflis, que centrará a súa proposta no uso das tecnoloxías modernas como ferramenta para promover a lectura entre a xuventude, co lema: “OK ¿ENTÓN O TEU PRÓXIMO LIBRO É…?”

 

BENEFICIOS DA LECTURA NAS/OS CATIVAS/OS:

 • A lectura axuda a nenas e nenos a aprender cousas novas, a adquirir vocabulario, a expresarse mellor e a facerse entender, tanto a nivel familiar, escolar ou social.
 • Favorece a capacidade de atención, concentración e comprensión. A nena e o neno que le entende mellor, procesa mellor a información e cústalle menos estudar, tendo mellores resultados académicos.
 • Potencia a imaxinación e a creatividade.
 • Fomenta a curiosidade. As cativas e cativos canto máis saben, máis queren saber, e polo tanto buscan información, respostas … e aumentan as súas inquedanzas e intereses.
 • Desenvolve a empatía, xa que a través dos personaxes a/o nena/o é capaz de poñerse no lugar do outro, de coñecer os seus sentimentos e puntos de vista.
 • Ler é divertido e unha forma de aprender a xogar so/a.

POLO TANTO:

 • Introduce a lectura nas súas rutinas habituais, lendo un pouco cada día. Busca un momento ideal, crea un ambiente agradable e xoga a ler.
 • Respecta as súas capacidades e os seus gustos, escolle libros adecuados a súa idade, canto máis lle interese o libro máis atención poñerá e máis quererá saber.
 • Non a/o obrigues. Recorda que nesta etapa manteñen a atención durante pouco tempo e teñen a necesidade inherente de moverse.
 • Cando lle leas un conto, ponlle emoción: xoga coa voz, co ritmo, co ton, canta, esaxera … saca a túa parte dramática, divírtete…
 • Ten sempre libros á man. Ponos ao seu alcance, déixallos tocar, pasar follas, ver os debuxos … Acostúmaos a ir a bibliotecas e librerías … Regálalle libros.
 • E sobre todo recorda: somos o espello no que se reflicten, así que: LE.

 

DÍA MUNDIAL FORESTAL

Benquerida primavera

Deco

Celebramos o Día dos Bosques simplemente porque, no Planeta Terra, plantas e árbores son indispensables para a vida, xa que purifican o aire que respiramos, convertendo o dióxido de carbono en osíxeno, facendo posible a nosa existencia.

Ademais as árbores:

 • Diminúen a contaminación absorbendo óxido de nitróxeno, amoníaco, dióxido de xofre e ozono, transformándoos en osíxeno.
 • Axudan a preservar o chan, previndo a erosión coas súas raíces, e contribuíndo á fertilidade da terra coa caída das súas follas, que acaban transformándose en materia orgánica e, polo tanto, en nutrientes.
 • Refrescan o ambiente, xa que proporcionan sombra, liberan vapor de auga polas súas follas e reteñen a humidade do chan, sendo unha parte importante do ciclo da auga.
 • Producen alimentos, aceites, medicinas …
 • Ofrecen refuxio aos animais.
 • Dannos madeira, leña, papel, resina …
 • Evitan ruídos molestos.
 • Embelecen a paisaxe.

O peor inimigo das árbores é o ser humano, que leva décadas sendo o causante da deforestación debido á industria papeleira e madeireira, ás explotacións mineiras e construción de presas, á urbanización do chan, ás explotacións gandeiras que utilizan técnicas invasivas, aos incendios provocados, ao incumprimento ou inexistencia das medidas de protección dos bosques, ao cambio climático …

Se non queres ser partícipe da deforestación:

 • Non desperdicies papel e cando o necesites que sexa reciclado.
 • Consume produtos de madeira con certificado de sustentabilidade e prioriza o de madeiras locais.
 • Consume produtos animais, chocolate e café ecolóxicos e de produción local.
 • Non consumas aceite de palma.
 • Usa o transporte público. Contribúe á redución do consumo de combustible e pneumáticos.
 • Evita o consumismo tecnolóxico, cuxos produtos proceden da minería a gran escala, causante non so da deforestación senón de múltiples conflitos armados, sobre todo en África.
 • Practica as tres “Rs”: Reduce, Reutiliza e Recicla.
 • Se podes, planta unha árbore.
 
 

O NADAL

A árbore de Nadal

Deco

Outra vez volvemos a recorrer aos celtas para explicar unha das nosas tradicións máis arraigadas, pois parece ser que estes celtas éranche moi festeiros e tiñan a manía de celebralo todo.

Pois o dito, para celebrar o solsticio de inverno, decoraban os carballos (considerados árbores sagrados) con froitas e velas  e con elo facían un chamamento á nova vexetación e á luz do sol.

Outra versión conta que na antigüidade, os xermanos pensaban que tanto a Terra coma os Astros pendían dunha árbore xigantesca (a Divina Idrasil). As súas raíces estaban no inferno, no reino dos mortos e a súa copa no ceo, na morada dos deuses e o palacio de Odín.

Conta a lenda que no século VIII, San Bonifacio (un misionero de orixe inglesa) discutía na rexión de Hesse  (centro de Alemania), cuns druídas o valor sagrado dos carballos, en concreto o de un consagrado a Thor.  Enfadado con tal afirmación e ante a atónita mirada dos lugareños cortou o carballo e todo o que había ao seu arredor e como misión evanxelizadora plantou un abeto,  xa que representaba a vida eterna, pois as súas follas sempre estaban verdes e a súa copa apuntaba cara o ceo.  

A partir de entonces o cristianismo foi apropiándose e modificando esta tradición decorando a árbore con mazás, as cales representan o pecado orixinal, con velas en representación da luz divina, con lazos como símbolo da familia… e, como non, recordando a estrela de Belén representando a fe que nos guía cara o cristianismo.

O costume de adornar a árbore de Nadal non chegou ata o noso país ata o século XIX,  da man dunha princesa rusa, Sofía Troubetzkoy, casada co aristócrata, político e militar José Osorio, e un dos responsables da subida ao trono de Alfonso XII.